A l'hora de posar les cases en venda és important tenir en compte determinats consells: recomanacions que tenen a veure amb una venda de pisos més atractiva, una presentació que es valgui dels nous mitjans de comunicació i tecnologies i els posi a disposició de vendre els immobles d'una forma més ràpida i profitosa.

5 recomanacions per posar les cases en venda amb bons auguris


1. Aprofitar els nous mitjans de comunicació:
En primer lloc, hem de valorar l'ús d'Internet per vendre una casa, ja que permet fer arribar els desitjos de venda i les característiques de l'immoble en qüestió a un alt nombre de persones. En aquest sentit, hem de recordar que cal identificar quins són els portals immobiliaris de prestigi, ja que això facilitarà no dispersar esforços i optimitzar recursos i possibilitats.

2. Opta per imatges cridaneres: A més de donar a Internet totes les dades de l'habitatge, hem d'acompanyar-los de fotos atractives. Per tant, hem de potenciar els punts forts d'aquesta llar. Per exemple, buscant l'equilibri en la distribució de l'espai i mobiliari.

3. Una decoració universal i que pugui agradar a tothom: Triem, en aquest aspecte, tons neutres, com els blancs o grisos, ja que aquests encaixaran amb les decoracions posteriors que puguin preferir els futurs propietaris.


4. Destacar la il·luminació: Donar protagonisme a la il·luminació fa que la casa es vegi més espaiosa i proporcioni una major sensació de relaxació. Aquesta il·luminació s'ha de complementar amb parets de color blanc i mobiliari clar.

5. Una presentació perfecta: Es tracta de donar una impressió ordenada. No hem d'acumular mobles ni objectes, el que donarà una sensació recarregada i aclaparador. Tot ha d'estar net i sense desperfectes.

Una última conclusió per a la venda de pisos


Recordem que, quan posem cases en venda, la primera impressió és clau.