Etiqueta d’Eficiència Energètica

 

 http://www.finquesfenals.com/images/Service/certificadoeficiencia.jpg

La nova normativa que ha implantat el certificat d’eficiència energètica, imposa a tots els propietaris que desitgin vendre o llogar un immoble (habitatge, local o oficina), l’obligatorietat d’obtenir una etiqueta d’eficiència energètica.

 

El certificat d’eficiència energètica, és bastant similar a les etiquetes d’eficiència que s’utilitzen en els electrodomèstics, en les quals s’indica l’eficient que és en quan a consum d’energia. El certificat d’eficiència classifica cada immoble segons un codi de colors i lletres que van des de la “A” a la “G”, de major a menor eficiència energètica.

Fins a l’1 de juny de 2013 solament se’ls exigia el certificat d’eficiència energètica als edificis de nova construcció. Amb el canvi legislatiu ara s’exigeix el certificat d’eficiència a edificis antics i de segona mà.

El certificat d’eficiència energètica pot ser redactat per un tècnic competent, que utilitza per al seu càlcul un programa informàtic, reconeguts oficialment pel ministeri d’indústria; CEX v1.0. Aquestes aplicacions estudien i analitzen l’envolupant de l’habitatge, els equips de calefacció i/o climatització, a més dels sistemes de ventilació i il·luminació.

A FINQUES FENALS S.L. realitzem certificats d’eficiència energètica a Girona. Disposem d’un equip de treball altament especialitzat en la qualificació energètica i assignació d’etiquetes d’eficiència en edificis residencials.

El certificat d’eficiència energètica té una validesa de deu anys i pot arribar a servir per aclarir si en un habitatge pot optimitzar-se el consum d’energia, abaratint amb això les factures de la llum i el gas.

Posi’s en contacte amb FINQUES FENALS S.L. per sol·licitar assessorament i pressupost per a l’obtenció de l’etiqueta d’eficiència del seu habitatge.

 

 

 

Valoracions i peritatges

 
http://www.finquesfenals.com/images/Service/Articulo-Valoracion-Fincas-02-copy.jpg-02.jpg
Un API és un professional legalment habilitat i amb titulació que acredita la formació necessària en l’exercici de les funcions tant de mediació en transaccions immobiliàries com en la realització de peritatges sobre el valor de mercat de béns immobles.

L’API en la seva activitat professional vetlla pel respecte dels drets dels usuaris consumidors, procurant el compliment de la legalitat i posa al seu servei el seu coneixement del mercat immobiliari, comprovant la correcció i exactitut de les operacions mediant entre els interessos de les parts.

L’API coneix el mercat real de l’immoble, el seu valor i les seves possibilitats. El Col·legi realitza anualment cursos de formació de Valoracions Immobiliàries a tots els col·legiats pel seu adequat exercici en la tasca de perit.

 

 

 

Servei d'intermediació de venda

 
http://www.finquesfenals.com/images/Service/01.jpg

Oferim als propietaris d’immobles el servei d’intermediació en la venda de la seva finca a preu de mercat just, amb rapidesa, professionalitat i garantia.

És el millor agent a qui confiar la venda del seu immoble.

La intervenció d'un colegiat API/ associat AIC, en les operaciones inmobiliàries és garantía de professionalitat, d´eficàcia, de qualitat i de protecció del drets del consumidor, tant del comprador com del vendedor.

Si ets propietari d’un immoble i estàs interessat en vendre’l, posa’t en contacte amb el FINQUES FENALS, S.L.

 

 

 

Servei d'intermediació de lloguer

 

 http://www.finquesfenals.com/images/Service/Intermediacio-Lloguer-01.jpg

Oferim als propietaris d’immobles el servei d’intermediació en el lloguer de la seva finca a preu de mercat just, amb rapidesa, professionalitat i garantia.

És el millor agent a qui confiar el lloguer del seu immoble.

La intervenció d'un colegiat API/ associat AIC, en les operaciones inmobiliàries és garantía de professionalitat, d´eficàcia, de qualitat i de protecció del drets del consumidor, tant de la part arrendadora com de la part arrendataria.

Si ets propietari d’un immoble i estàs interessat en lloga’l, posa’t en contacte amb el FINQUES FENALS, S.L.

 

 

Qui som

 

Som una empresa immobiliària, fundada l'any 23 d´Abril de 1998, especialitzada en gestions de compra-venda i lloguer. Formem part del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona. El nostre caràcter obert, positiu i lleial, ha estat el pilar per donar-nos a conèixer i crear un bon nom en els serveis prestats durant tots aquests anys.

 

Mª ANGELES RAFALES RAFALES Fundador / Administratiu 

 

OLGA RAFALES RAFALES Agent API / Assessora Jurídica / Advocada

 

RUBEN GARCIA RAFALES Comercial / Gerent de l'empresa


 

 

Amb cotxe

Lloret de Mar té tres vies d'entrada: Pel sud, l'autopista de la costa C-32 connecta Barcelona amb Lloret fins a Palafolls Pel nord, des de França s'ha de seguir per l'autopista AP7 fins la sortida 9 (Lloret de Mar) Per al nord-est, 12 km per la carretera G-680 separen Lloret de Tossa.

Amb autobús

Lloret de Mar està connectada amb Barcelona, Girona i les principals ciutats europees a través de línies regulars i serveis discrecionals. Lloret disposa d'una terminal d'autobusos internacional i de terminals privades que donen servei als autocaristes estrangers.

Amb avió

Els aeroports més propers són el de Barcelona a 75 km i el de Girona a 30 km L'aeroport de Barcelona està connectat amb vols regulars amb les principals ciutats del món. L'aeroport de Girona, gràcies als vols de baix cost, comunica Lloret amb un important nombre de ciutats europees i també té un important tràfic de vols xàrter.

Aeroport de Girona A 20 'de Lloret de Mar - Sortida 9 AP7

www.aena.es Tel +34 972 18 66 00 +34 972 18 66

Aeroport de Barcelona A 60 'de Lloret de Mar - Sortida 9 AP7

www.aena.es Tel +34 93 298 38 38

Aeroport de Perpinyà A 90 'de Lloret de Mar - Sortida 9 AP7

www.aeroport.fr Tel +33 468 52 60 70