Etiqueta d’Eficiència Energètica

 

 http://www.finquesfenals.com/images/Service/certificadoeficiencia.jpg

La nova normativa que ha implantat el certificat d’eficiència energètica, imposa a tots els propietaris que desitgin vendre o llogar un immoble (habitatge, local o oficina), l’obligatorietat d’obtenir una etiqueta d’eficiència energètica.

 

El certificat d’eficiència energètica, és bastant similar a les etiquetes d’eficiència que s’utilitzen en els electrodomèstics, en les quals s’indica l’eficient que és en quan a consum d’energia. El certificat d’eficiència classifica cada immoble segons un codi de colors i lletres que van des de la “A” a la “G”, de major a menor eficiència energètica.

Fins a l’1 de juny de 2013 solament se’ls exigia el certificat d’eficiència energètica als edificis de nova construcció. Amb el canvi legislatiu ara s’exigeix el certificat d’eficiència a edificis antics i de segona mà.

El certificat d’eficiència energètica pot ser redactat per un tècnic competent, que utilitza per al seu càlcul un programa informàtic, reconeguts oficialment pel ministeri d’indústria; CEX v1.0. Aquestes aplicacions estudien i analitzen l’envolupant de l’habitatge, els equips de calefacció i/o climatització, a més dels sistemes de ventilació i il·luminació.

A FINQUES FENALS S.L. realitzem certificats d’eficiència energètica a Girona. Disposem d’un equip de treball altament especialitzat en la qualificació energètica i assignació d’etiquetes d’eficiència en edificis residencials.

El certificat d’eficiència energètica té una validesa de deu anys i pot arribar a servir per aclarir si en un habitatge pot optimitzar-se el consum d’energia, abaratint amb això les factures de la llum i el gas.

Posi’s en contacte amb FINQUES FENALS S.L. per sol·licitar assessorament i pressupost per a l’obtenció de l’etiqueta d’eficiència del seu habitatge.

 

 

 

Valoracions i peritatges

 
http://www.finquesfenals.com/images/Service/Articulo-Valoracion-Fincas-02-copy.jpg-02.jpg
Un API és un professional legalment habilitat i amb titulació que acredita la formació necessària en l’exercici de les funcions tant de mediació en transaccions immobiliàries com en la realització de peritatges sobre el valor de mercat de béns immobles.

L’API en la seva activitat professional vetlla pel respecte dels drets dels usuaris consumidors, procurant el compliment de la legalitat i posa al seu servei el seu coneixement del mercat immobiliari, comprovant la correcció i exactitut de les operacions mediant entre els interessos de les parts.

L’API coneix el mercat real de l’immoble, el seu valor i les seves possibilitats. El Col·legi realitza anualment cursos de formació de Valoracions Immobiliàries a tots els col·legiats pel seu adequat exercici en la tasca de perit.

 

 

 

Servei d'intermediació de venda

 
http://www.finquesfenals.com/images/Service/01.jpg

Oferim als propietaris d’immobles el servei d’intermediació en la venda de la seva finca a preu de mercat just, amb rapidesa, professionalitat i garantia.

És el millor agent a qui confiar la venda del seu immoble.

La intervenció d'un colegiat API/ associat AIC, en les operaciones inmobiliàries és garantía de professionalitat, d´eficàcia, de qualitat i de protecció del drets del consumidor, tant del comprador com del vendedor.

Si ets propietari d’un immoble i estàs interessat en vendre’l, posa’t en contacte amb el FINQUES FENALS, S.L.

 

 

 

Servei d'intermediació de lloguer

 

 http://www.finquesfenals.com/images/Service/Intermediacio-Lloguer-01.jpg

Oferim als propietaris d’immobles el servei d’intermediació en el lloguer de la seva finca a preu de mercat just, amb rapidesa, professionalitat i garantia.

És el millor agent a qui confiar el lloguer del seu immoble.

La intervenció d'un colegiat API/ associat AIC, en les operaciones inmobiliàries és garantía de professionalitat, d´eficàcia, de qualitat i de protecció del drets del consumidor, tant de la part arrendadora com de la part arrendataria.

Si ets propietari d’un immoble i estàs interessat en lloga’l, posa’t en contacte amb el FINQUES FENALS, S.L.